Camera HikVision IP

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2722FWD-IZ
7.733.239đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2722FWD-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progressi..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2722FWD-IZS
8.054.998đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2722FWD-IZS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progress..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2742FWD-I
8.054.998đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2742FWD-I – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 4MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressive ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2742FWD-IS
8.376.756đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2742FWD-IS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 4MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressive..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2742FWD-IZ
8.828.543đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2742FWD-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 4MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressive..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2742FWD-IZS
9.150.302đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2742FWD-IZS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 4MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressiv..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F22FWD-I
4.123.366đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F22FWD-I – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, cắ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F22FWD-IS
4.381.213đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F22FWD-IS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, c..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F22FWD-IW
4.445.125đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F22FWD-IW – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, c..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F22FWD-IWS
4.769.087đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F22FWD-IWS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F42FWD-I
4.381.213đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F42FWD-I – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 4MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS, cắt ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F42FWD-IS
4.702.973đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F42FWD-IS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 4MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS, cắt..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F42FWD-IW
4.769.087đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F42FWD-IW – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 4MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS, cắt..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F42FWD-IWS
5.026.935đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2F42FWD-IWS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 4MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS, cắ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T22WD-I3
4.059.454đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T22WD-I3 – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP hồng ngoại thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progres..