Xorcom

Tổng đài IP Xorcom Spark  CXS1141 with 1/2 PRI

Tổng đài IP Xorcom Park CXS1141 là hệ thống tổng đài IP với 1/2 cổng PRI ( up to 16 channels)Xorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000 dùng giao thức IP-PBX, Cho phép hiển thị số, tiết kiệm chi phíXorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000/NU

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1003 dùng giao thức IP-PBX, Cho phép hiển thị số, tiết kiệm chi phíXorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1001 with 08xFXS

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1001 là hệ thống tổng đài IP với 8 cổng FXS và hỗ trợ 8 cuộc gọi analogXorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1003 with 16xFXS

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1003 là hệ thống tổng đài IP với 16 cổng FXS và hỗ trợ 16 cuộc gọi analogXorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, được thiết kế đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1012 with 02xFXS and 06xFXO

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1012 là hệ thống tổng đài IP với 2 cổng FXS và 6 cổng FXO hỗ trợ 2 điện thoại analog và 6 cuộc gọi đồng thờiXorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1020 with 16xFXO

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1020 là hệ thống tổng đài IP với 16 cổng FXO và hỗ trợ 16 cuộc gọi đồng thời.Xorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1030 with 06xFXS and 02xFXO

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1030 là hệ thống tổng đài IP với 6 cổng FXS và 2 cổng FXO hỗ trợ 6 điện thoại analog , 2 cuộc gọi đồng thờiXorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1142 with 1/2 PRI và 08xFXS
26.864.000đ

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1142 là hệ thống tổng đài IP với 1/2 PRI  hỗ trợ 8 cổng FXS , 8 điện thoại analogXorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1143 with 1/2 PRI 8 FXO
32.614.000đ

Tổng đài IP Xorcom Park CXS1143 là hệ thống tổng đài IP với 8 cổng FXO và hỗ trợ 8 cuộc gọi đồng thời.Xorcom Spark với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ...