Camera HikVision IP

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T22WD-I5
4.253.392đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T22WD-I5 – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP hồng ngoại thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progres..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T22WD-I8
4.511.241đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T22WD-I8 – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP hồng ngoại thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/2.8" Progres..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T42WD-I3
4.317.302đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T42WD-I3 – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP hồng ngoại thông minh 4MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressi..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T42WD-I5
4.575.151đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T42WD-I5 – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP hồng ngoại thông minh 4MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressi..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T42WD-I8
4.769.087đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD2T42WD-I8 – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP hồng ngoại thông minh 4MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực 120dB WDR. Cảm biến: 1/3" Progressi..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4125FWD-IZ
13.490.006đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4125FWD-IZ là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng trong nhà - chống ngược sáng thực WDR 140dB. Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, cắt..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4135FWD-IZ
14.730.005đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4135FWD-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 3MP sử dụng trong nhà - Chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, c..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4165FWD-IZ
19.039.998đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4165FWD-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 6MP sử dụng trong nhà - Chống ngược sáng thực WDR. Cảm biến: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, cắt lọc..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4185FWD-IZ
22.740.008đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4185FWD-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 8MP sử dụng trong nhà - Chống ngược sáng thực DWDR. Cảm biến: 1/1.7" Progressive Scan CMOS, cắt lọ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD41C5FWD-IZ
28.290.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD41C5FWD-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 12MP sử dụng trong nhà - Chống ngược sáng thực DWDR. Cảm biến: 1/1.7" Progressive Scan CMOS, cắt l..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A24FWD-IZ
16.570.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A24FWD-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/2.8" Progressi..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A24FWD-IZH
18.400.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A24FWD-IZH – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/2.8" Progress..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A24FWD-IZHS
19.040.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A24FWD-IZHS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/2.8" Progres..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A24FWD-IZS
17.799.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A24FWD-IZS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/2.8" Progress..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZ
15.340.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 140dB. Cảm biến: 1/2.8" Progressi..