Camera HikVision IP

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZH
16.570.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZH – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Khác với Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZ, Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZH được tích hợp lò sưởi v..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZHS
17.799.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZHS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Ngoài những tính năng cơ bản có sẵn như ở Camera quan sát hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZ; camera Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZHS 8~32mm motorized VF lens
19.660.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZHS 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 140dB...

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZS 2.8~12mm motorized VF lens
15.959.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZS 2.8~12mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 140dB..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZS 8~32mm motorized VF lens
18.420.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A25FWD-IZS 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 140dB. ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZ 2.8~12mm motorized VF lens
16.570.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZ 2.8~12mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB...

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZ 8~32mm motorized VF lens
19.040.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZ 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. D..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZH 2.8~12mm motorized VF lens
18.420.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZH 2.8~12mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZH 8~32mm motorized VF lens
20.269.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZH 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZHS 2.8~12mm motorized VF lens
19.040.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZHS 2.8~12mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120d..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZHS 8~32mm motorized VF lens
20.890.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZHS 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB...

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZS 2.8~12mm motorized VF lens
17.799.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZS 2.8~12mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZS 8~32mm motorized VF lens
19.660.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A26FWD-IZS 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 2MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZ 2.8~12mm motorized VF lens
16.550.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZ 2.8~12mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 3MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB...

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZ 8~32mm motorized VF lens
19.045.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZ 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 3MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. C..