Chân camera

Chân camera

Chân máy ảnh Benro IS05
1.350.001đ

Chân máy ảnh Benro IS05 được thiết kế dành riêng cho những chiếc máy ảnh, camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh cũng như trao đổi hình ảnh trong các cuộc Hội nghị truyền hình. Với kích thước gọn nhẹ, dễ di chuyển, dễ sử dụng. Không chỉ giúp chụp ảnh, quay phim dễ dàng, giảm tình trạng mờ nhòe do rung tay,..

Chân máy ảnh Benro T600EX
470.000đ

Chân máy ảnh Benro T600EX được thiết kế dành riêng cho những chiếc máy ảnh, camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh cũng như trao đổi hình ảnh trong các cuộc Hội nghị truyền hình. Với kích thước gọn nhẹ, dễ di chuyển, dễ sử dụng. Không chỉ giúp chụp ảnh, quay phim dễ dàng, giảm tình trạng mờ nhòe do rung ta..

Chân máy ảnh Benro T660EX
499.999đ

Chân máy ảnh Benro T660EX được thiết kế dành riêng cho những chiếc máy ảnh, camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh cũng như trao đổi hình ảnh trong các cuộc Hội nghị truyền hình. Với kích thước gọn nhẹ, dễ di chuyển, dễ sử dụng. Không chỉ giúp chụp ảnh, quay phim dễ dàng, giảm tình trạng mờ nhòe do rung ta..

Chân máy ảnh Benro T800EX
580.000đ

Chân máy ảnh Benro T800EX được thiết kế dành riêng cho những chiếc máy ảnh, camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh cũng như trao đổi hình ảnh trong các cuộc Hội nghị truyền hình. Với kích thước gọn nhẹ, dễ di chuyển, dễ sử dụng. Không chỉ giúp chụp ảnh, quay phim dễ dàng, giảm tình trạng mờ nhòe do rung ta..

Chân máy ảnh Benro T880EX
600.001đ

Chân máy ảnh Benro T880EX được thiết kế dành riêng cho những chiếc máy ảnh, camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh cũng như trao đổi hình ảnh trong các cuộc Hội nghị truyền hình. Với kích thước gọn nhẹ, dễ di chuyển, dễ sử dụng. Không chỉ giúp chụp ảnh, quay phim dễ dàng, giảm tình trạng mờ nhòe do rung ta..