5 yếu tố tạo nên phòng hội nghị hiện đại

Các phòng hội nghị/ phòng họp trực tuyến đang phát triển với thế giới hiện đại. Để tạo ra các phòng hội nghị hiện tại cần có các yếu tố như thiết bị, phần mềm hội nghị. Sự hợp tác này sẽ tạo cho phòng họp có không gian hội thảo hiện tại với những thiết bị tốt nhất, hiện đại nhất nhưng lại đơn giản, mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được. Chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý cho 5 yếu tố tạo nên phòng hội nghị hiện đại

1, Thiết bị hình ảnh


Để có thể nhìn thấy những người bạn đang tham gia hội nghị với bạn, bạn sẽ cần một webcam hoặc cam

Vũ Thùy Linh, August 7th, 2018,