Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Condor Microphone Array (MT600)
69.499.100đ

Condor Microphone Array MT600 là thiết bị bao gồm nhiều micro được sắp xếp trên 1 thanh dài. Condor Microphone Array được tích hợp điện thoại IP (SIP). Condor Microphone Array MT600 có khả năng thu tín hiệu tối đa trong khoảng 9m và góc tiếp nhận tín hiệu là 180 độ.Tự động kết nối giữ..