Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Phoenix Audio 48-Volt Daisy Chain Power Kit

Daisy Chain Power Kit MT320 48-Volt là bộ phụ kiện cấp nguồn tập trung - được thiết kế để cung cấp điện cho các speakerphone Quattro3 mắc nối tiếp nhau.MT320 48-Volt Daisy Chain Power Kit bao gồm một bộ ổ ​​cắm quốc tế để tương thích với các loại ổ cắm khác nhau, giúp mở rộng kích thước phòng họp l..