Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZH 8~32mm motorized VF lens
20.269.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZH 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 3MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZHS 2.8~12mm motorized VF lens
19.040.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZHS 2.8~12mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 3MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120d..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZHS 8~32mm motorized VF lens
20.890.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZHS 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 3MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB...

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZS 2.8~12mm motorized VF lens
17.815.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZS 2.8~12mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 3MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZS 8~32mm motorized VF lens
19.660.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A35FWD-IZS 8~32mm motorized VF lens – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP bán cầu thông minh 3MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A65F-IZ
20.890.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A65F-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 6MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/1.8" Progressive Scan CM..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A65F-IZH
22.119.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A65F-IZH – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 6MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/1.8" Progressive Scan C..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A65F-IZHS
22.740.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A65F-IZHS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 6MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/1.8" Progressive Scan ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A65F-IZS
21.500.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A65F-IZS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 6MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực WDR 120dB. Cảm biến: 1/1.8" Progressive Scan C..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A85F-IZ
25.200.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A85F-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 8MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực Digital WDR. Cảm biến: 1/1.7" Progressive Scan ..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A85F-IZH
26.400.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A85F-IZH – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 8MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực Digital WDR. Cảm biến: 1/1.7" Progressive Scan..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A85F-IZHS
27.050.001đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A85F-IZHS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 8MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực Digital WDR. Cảm biến: 1/1.7" Progressive Sca..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A85F-IZS
25.799.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4A85F-IZS – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 8MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực Digital WDR. Cảm biến: 1/1.7" Progressive Scan..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4AC5F-IZ
30.130.000đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4AC5F-IZ – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 12MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực Digital WDR. Cảm biến: 1/1.7" Progressive Scan..

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4AC5F-IZH
31.369.999đ

Camera quan sát Hikvision IP DS-2CD4AC5F-IZH – là camera IP được kết nối trực tiếp vào mạng, người dùng có thể điều khiển và giám sát ở bất cứ đâu thông qua mạng internet. Camera IP thông minh 12MP sử dụng ngoài trời tiêu chuẩn 67 - chống ngược sáng thực Digital WDR. Cảm biến: 1/1.7" Progressive Sca..