1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website VCmart.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần thông tin Hapro (sau đây gọi chung là “VCmart”).

Chính Sách này mô tả cách VCmart tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên VCmart (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên VCmart được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên VCmart.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

2.4. Về việc liên kết với các website khác

2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

2.6. Sử dụng Cookie

VCmart cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của VCmart... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp VCmart hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi hotline: (04) 73008911 hoặc gửi email:  info@haproinfo.vn